Välkommen till bostadsmarknaden

En lägesrapport om integration

Välkommen till bostadsmarknaden
Utgivningsår:
2005
Antal sidor:
118
ISBN (tryck):
91-7147-920-1
Rapportens syfte är att följa och belysa integration i boendet och boendesegregationen i Sverige, i första hand med etniskt perspektiv.
Sidansvarig: Publikationsservice