På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillgängliga platser

En bakgrund till Boverkets föreskrifter om användbarhet och tillgänglighet på allmänna platseroch områden för andra anläggningar än byggnader, ALM

Tillgängliga platser
Utgivningsår:
2005
Antal sidor:
96
ISBN (tryck):
91-7147-873-6
Den 1 oktober 2004 trädde Boverkets nya föreskrifter i kraft med kravpå användbarhet och tillgänglighet vid nyanläggning av allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader (ALM). I föreskrifterna preciseras hur kraven på användbarhet och tillgänglighet ska uppfyllas. Gångytor, hissar, kontrastmarkeringar, skyltar och parkeringsplatser för rörelsehindrade är några exempel på områden som regleras.
Denna rapport innehåller konsekvensutredningen som Boverket togfram inför beslutet om de nya reglerna. Den första bilagan till konsekvensutredningen innehåller nedslag som representerar några kommuners och enskilda näringsidkares tillgänglighetsarbete. Den andra bilagan, som är framtagen av Emma Jansson på uppdrag av Boverket, innehåller en analys av och exempel på ljushetskontraster. I slutet av rapporten finns de gällande föreskrifterna.

 

Tillbaka till toppen