Regionala utvecklingsprogram, RUP

ett metodutvecklingsarbete. Slutrapport 30 september 2005

Regionala utvecklingsprogram, RUP
Utgivningsår:
2005
Antal sidor:
213
ISBN (tryck):
Saknas
Högre krav på myndigheter och regeringskansli i framtiden. Det är en av slutsatserna i regeringsuppdraget "att redovisa förslag till metoder för att stärka arbetet med regionala utvecklingsprogram" som Nutek och tolv myndigheter lämnade till Näringsdepartementet den 30 september.
 
Både myndigheter och regering måste engagera sig mer aktivt i det regionala utvecklingsarbetet om Sverige ska kunna utveckla en sammanhållen politik för regional utveckling, menar rapporten.
 
Rapporten är utgiven av NUTEK
 
Ladda ner bilagorna till rapporten:
Sidansvarig: Publikationsservice