Metodutveckling för regionala utvecklingsprogram

Metodutveckling för regionala utvecklingsprogram
Utgivningsår:
2005
Antal sidor:
42
ISBN (tryck):
91-7147-883-3
Rapporten är Boverkets slutrapportering av regeringsuppdraget att redovisa förslag till metoder för att stärka arbetet med regionala utvecklingsprogram, RUP
Sidansvarig: Publikationsservice