På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Många mål – få medel

Boverkets utredning av statliga stöd till bostadsbyggandet 1993-2004

Många mål – få medel
Utgivningsår:
2005
Antal sidor:
232
ISBN (tryck):
91-7147-854-X
Målet för bostadspolitiken är bland annat att alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga boendekostnader och att boendemiljöerna ska bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden. Frågan är om de styrmedel som används främjar sådana mål.
 
Boverket har regeringens uppdrag att utvärdera några av de statliga stöd till bostadsbyggandet som har varit aktuella på senare år. Vilka effekter har stöden haft på bostadsmarknaden? – Dels i förhållande till de uttalade syftena med respektive stödform men också i förhållande till de övergripande bostadspolitiska målen.
 
Mer information:
Sidansvarig: Publikationsservice