Leva och bo i gemenskap

– En delrapport från föreningen BoAktiv Landgången, Malmö

Leva och bo i gemenskap
Utgivningsår:
2005
Antal sidor:
40
ISBN (tryck):
91-7147-858-2
Denna rapport från Boverkets byggkostnadsforum är en delrapport från föreningen BoAktiv Landgången, Malmö. Här redovisas vilka möjligheter och svårigheter som kan förväntas möta en kooperativ hyresrättsförening. Syftet med denna rapport har varit att visa om det går att hålla nere den enskildes boendekostnader.
Sidansvarig: Publikationsservice