Kärnhem

Industriell tillverkning av bostäder i trä med hög kvalitet, god design och låga kostnader

Kärnhem
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
40
ISBN (tryck):
91-7147-875-2
Den här rapporten från Boverkets Byggkostnadsforum visar hur byggbolaget Kärnhem gjort det möjligt att bygga bostäder med god design och kvalitet till rimliga kostnader. Grunden ligger i att tidigt veta vad som ska byggas. På så sätt kan projektet ha fokus på rätt saker. För att klara detta har man arbetat fram ett husprogram Rapporten redovisasr dels arbetet med framtagande av husprogrammet med alla ritningar, detaljer och rutiner som följer och dels erfarenheterna vid byggnation i konkreta projekt.
Sidansvarig: Publikationsservice