Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer

Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer
Utgivningsår:
2005
Antal sidor:
115
ISBN (tryck):
91-7147-925-2
Boverket har på regeringens uppdrag analyserat förutsättningarna för att nå en långsiktigt hållbar utveckling i tre olika boendemiljöer och hur behovet av förnyelse ser ut i dessa. De boendemiljöer som har varit i fokus är folkhemmets flerbostadshusområden, rekordårens storskaliga flerbostadshusområden och de stora småhusområdena.
Sidansvarig: Publikationsservice