Fastighetsskatten - en miljöbov?

Fastighetsskatten - en miljöbov?
Utgivningsår:
2005
Antal sidor:
43
ISBN (tryck):
91-7147-874-4
Syftet med denna rapport är att utreda om Sveriges fastighetstaxeringssystem för småhus motverkar investeringar i energieffektiv teknik, samt om det förhåller sig så, ge förslag på hur detta i sådana fall kan justeras för att på ett bättre sätt främja måluppfyllelsen för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö delmål 7. Rapporten har sitt ursprung i Miljömålsarbetets utvärdering av Sveriges 15 miljömål, från år 2004 "Miljömålen – allas vårt ansvar".

 

Sidansvarig: Publikationsservice