En hel stad

Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

En hel stad
Utgivningsår:
2005
Antal sidor:
95
ISBN (tryck):
91-7147-939-2
Rapporten redovisar exempel från sju kommuner som arbetar med integrationsfrågor som rör boendet.
 

 

 
Sidansvarig: Publikationsservice