På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

En egen härd

Unga vuxnas etablering på bostadsmarknaden - beskrivning och förslag till åtgärder

Utgivningsår:
1999
Antal sidor:
85
ISBN (tryck):
saknas

Ungdomar beskrivs ofta som en grupp som fått det svårare att etablera sig på bostadsmarknaden. Detta gäller särskilt för tillväxtregioner med stor bostadsefterfrågan och bostadsbrist, med rapporter om långa kötider, osäkra bostadsförhållande och förlängt kvarboende i föräldrahemmet.

Mot den bakgrunden beslutade regeringen den 18 november 2004 om ett uppdrag till BKN att utreda förutsättningarna för unga att skaffa en egen bostad.

I uppdraget ingick att analysera de problem och hinder som finns för att ungdomar upp till 30 år ska få tillgång till rimliga bostäder, att identifiera och analysera olika möjliga åtgärder samt att lämna förslag på åtgärder som kan vidtas för att förbättra ungdomars möjlighet att förvärva eller hyra en egen bostad.

Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd.

Tillbaka till toppen