Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

– En handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar

Utgivningsår:
2005
Antal sidor:
203
ISBN (tryck):
91-7147-859-0
Den här rapporten från Boverkets byggkostnadsforum kan ses som en handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar Behovet av handledning och ökad kunskap vid uppförande av nya hus för upplåtelse med kooperativ hyresrätt är stort, liksom vid ombildning av befintliga hyresbostäder till kooperativ hyresrätt. Här förklaras och exemplifieras många av de centrala moment som en förening kan behöva gå igenom för att kunna förbereda sin föreningsbildning, bildandet av föreningen samt vad föreningen i övrigt behöver göra för att få en fungerande föreningsverksamhet.

 

Tillbaka till toppen