Bostadspolitiken 2005

Sveriges årsrapport till det Nordiska mötet i Hveragerði 4-5 oktober 2005

Bostadspolitiken 2005
Utgivningsår:
2005
Antal sidor:
44
ISBN (tryck):
91-7147-927-9
Inför de bostadsadministrativa mötena tar de deltagande länderna fram nationella rapporter. Rapporterna syftar till att ge en överblick över vad som skett på det bostadspolitiska området under de senaste åren.
 
Rapporten är användbar i olika sammanhang där man behöver en översikt över den aktuella bostadspolitiken i Sverige. Rapporten baseras framförallt på uppgifter från Finansdepartementet, Statistiska centralbyrån och Boverket.
Sidansvarig: Publikationsservice