Bostadsanpassningsbidragen 2004

Bostadsanpassningsbidragen 2004
Utgivningsår:
2005
Antal sidor:
24
ISBN (tryck):
91-7147-924-4
En sammanställning och redovisning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2004. Uppgifterna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2005.
Sidansvarig: Publikationsservice