Blandstaden

ett planeringskoncept för en hållbar bebyggelseutveckling?

Utgivningsår:
2005
Antal sidor:
68
ISBN (tryck):
Raporten är producerad i samarbete mellan Boverket och Formas och ingår i projektet "Hållbar bebyggelseutveckling - teori, politik och praktik".
Sidansvarig: Publikationsservice