På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vattendirektivet i fysisk planering

Hur kommer den nya vattenplaneringen att påverka den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen. Boverkets del i uppdraget om vattenhandboken

Vattendirektivet i fysisk planering
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
61
ISBN (tryck):
91-7147-840-X
Med anledning av EG:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) har regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en handbok för vatten.
 
Arbetet med att utveckla handboken ska ske i samråd med Boverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU). Vattenhandboken ska ge stöd och vägledning till de vattenmyndigheter och övriga som kommer att ansvara för att direktivet genomförs.
 
Boverkets del i arbetet är att beskriva hur den nya vattenplaneringen kommer att påverka den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen och hur fysisk planering kan användas för att bidra till att nå direktivets mål om god vattenstatus år 2015.

 
Sidansvarig: Publikationsservice