Utvärdering av lagen om allmännyttiga bostadsföretag

Utvärdering av lagen om allmännyttiga bostadsföretag
Utgivningsår:
1988
Antal sidor:
47
ISBN (tryck):
91-7147-812-4
Boverket har på regeringens uppdrag gjort en utvärdering av den så kallade allbolagen och finner i sin granskning att lagen har otydliga regler. Boverket föreslår bland annat att reglerna för hur ekonomiska transaktioner får ske inom kommunala koncerner ska förtydligas.
 

Rapporten är en utvärdering av lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag och är framtagen på uppdrag av Finansdepartementet. De uppgifter som rapporten bygger på har inhämtats huvudsakligen genom länsstyrelserna, SABO och de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen.

Sidansvarig: Publikationsservice