Trångboddhet - skillnaderna kvarstår

PM 2004-12-20

Trångboddhet - skillnaderna kvarstår
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
11
ISBN (tryck):
saknas

Detta PM publiceras som särtryck i anslutning till rapporten Många mål - få medel. Boverkets utvärdering av statliga stöd till bostadsbyggandet 1993-2004. Boverket, dec 2004.

Sidansvarig: Publikationsservice