På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid planering för och byggande av bostäder

Redovisning av regeringsuppdrag

Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid planering för och byggande av bostäder
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
102
ISBN (tryck):
saknas
Detta material utgör en rapportering av ett regeringsuppdrag om att utarbeta ett fördjupat underlag för tillämpningen av de riktvärden för buller från väg- och järnvägstrafik som redovisas i regeringens proposition ”Infrastrukturinriktning för framtida transporter” (prop. 1996/97:53).
Sidansvarig: Publikationssewrvice