Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid planering för och byggande av bostäder

Redovisning av regeringsuppdrag

Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid planering för och byggande av bostäder
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
102
ISBN (tryck):
saknas
Detta material utgör en rapportering av ett regeringsuppdrag om att utarbeta ett fördjupat underlag för tillämpningen av de riktvärden för buller från väg- och järnvägstrafik som redovisas i regeringens proposition ”Infrastrukturinriktning för framtida transporter” (prop. 1996/97:53).
Sidansvarig: Publikationssewrvice