Stadspolitiska utblickar i Europa

Stadspolitiska utblickar i Europa
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
148
ISBN (tryck):
91-7147-820-5
Syftet med denna rapport är att ge en kunskapsöversikt över ett antal länders stadspolitik samt jämföra och diskutera de olika angreppssätten.
 
De länder som studerats är Danmark, England och Skottland, Finland, Frankrike, Holland, Norge och Tyskland.
Sidansvarig: Publikationsservice