Renässans för självbyggeri?

En förstudie av förutsättningarna för självbyggeri som upplåtelseinsats i kooperativ hyresrätt

Renässans för självbyggeri?
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
39
ISBN (tryck):
91-7147-826-4
Denna rapport från Boverkets Byggkostnadsforum redovisar genom det kommunala bostadsbolaget Gårdstensbostäder vilka möjligheter och svårigheter som kan förväntas möta en kooperativ hyrestättsförening som med eget arbete söker hålla nere den enskildes upplåtelseinsats till förmån för en låg hyresnivå.
Sidansvarig: Publikationsservice