På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regionala tillväxtprogram och fysisk planering

Regionala tillväxtprogram och fysisk planering
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
47
ISBN (tryck):
91-7147-800-0
Enligt Boverkets regleringsbrev 2003 och 2004 ska verket vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. I rapporten har mot denna bakgrund samtliga regionala tillväxtprogram analyserats från den fysiska samhällsplaneringens utgångspunkter. I anslutning därtill redovisas en enkät till länen/regionerna från Boverket. Denna belyser i vilken utsträckning man i länen/regionerna samverkat i arbetet med tillväxtprogrammen med frågor rörande fysisk samhällsplanering.
Tillbaka till toppen