Optibo – Framtidens boende?

Ett debattinlägg om ett reurssnålt boende i framtiden

Optibo – Framtidens boende?
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
37
ISBN (tryck):
91-7147-827-2
I denna rapport från Boverkets Byggkostnadsforum beskrivs det hur ett industriellt angreppssätt kan leda till helt nya lösningar och möjligheter att på en liten yta inrymma en bostads alla funktioner. Projektet Optibo - Framtidens boende är ett samarbete mellan sju aktörer som verkar i Göteborgregionen.
Sidansvarig: Publikationsservice