Integration och segregation i boendet

– begrepp och indikatorer

Integration och segregation i boendet
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
54
ISBN (tryck):
91-7147-872-8
Boverket har regeringens uppdrag att utveckla lämpliga indikatorer för att följa upp integrationen och segregationen i boendet i olika delar av landet. Rapporten presenterar en genomgång av själva begreppen samt visar hur de kan kopplas till boendet.
Sidansvarig: Publikationsservice