Hyresbostäder vid Östra allén, Maria Park

Ett utvecklingsprojekt

Hyresbostäder vid Östra allén, Maria Park
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
45
ISBN (tryck):
91-7147-810-8
Rapport från Boverkets Byggkostnadsforum om Helsingborgshems nybyggnadsprojekt som initierades som ett utvecklingsprojekt med tidig samverkan mellan byggherre, entrepenör, förvaltare, arkitekt och övriga projektörer. För projektets genomförande uppsattes ett antal målsättningar; att man involverar samtliga parter tidigt i processen, att man skapar en kostnadseffektiv produkt, utvecklar kostnadsstyrningen och besiktningshanteringen, beaktar miljö- och energiaspekterna, utökar kundservicen, säkerställer överlämnandet av färdiga hus och att man bygger in flexibilitet även för framtida ändringar.
Sidansvarig: Publikationsservice