På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hushållning med naturresurser

indikatorer i fysisk planering och utvärdering

Hushållning med naturresurser
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
111
ISBN (tryck):
91-7147-817-5
Rapport från projekt för uppföljning av miljökvalitetsmålen. Huvuduppgiften har varit att ta fram indikatorer som kan användas för att bedöma om fysisk planering leder till hushållning med naturresurser och ett effektivt nyttjande av naturresurser. De framtagna indikatorerna ska kunna användas för lokalt planerings- och miljöarbete, för jämförelse mellan olika kommuner samt vid miljömålsuppföljningar på regional och nationell nivå.Indikatorerna ska även kunna användas till att bedöma i vilken utsträckning planer och program leder i rätt riktning.
Sidansvarig: Publikationsservice