Helhetssyn förändrar bostadsbyggandet

En rapport från MKB, HSB och NCC om helhetsprojektet i Malmö.

Helhetssyn förändrar bostadsbyggandet
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
59
ISBN (tryck):
91-7147-842-6
I den här rapporten från Boverkets Byggkostnadsforum redovisas resultat från utvecklingsprojektet HELHETs-projektet i Malmö. Den visar hur ett nytt och mer långsiktigt och industriellt angreppssätt kan leda till såväl höjd kvalitet som större lönsamhet, lägre kostnader och i förlängningen lägre boendekostnader.
Sidansvarig: Publikationsservice