Hållbara städer och tätorter i Sverige

– förslag till strategi

Hållbara städer och tätorter i Sverige
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
141
ISBN (tryck):
91-7147-836-1
Kommuner, regioner och staten har ett stort ansvar i att balansera olika enskilda och allmänna intressen genom en aktiv samhällsplanering. Genom dialog och samarbete är det möjligt att lösa vår tids utmaningar och skapa gemenskap, god livsmiljö och stadsstrukturer som passar in i vår tids globala förutsättningar.
Sidansvarig: Publikationsservice