Hållbar stadsutveckling

exempel från fem kommuner

Hållbar stadsutveckling
Utgivningsår:
2005
Antal sidor:
38
ISBN (tryck):
91-7147-853-3
Denna rapport ger en bild hur man planerar för hållbar stadsutveckling i Lund, Eksjö, Eskilstuna Uppsala och Umeå. Översiktsplaner och fördjupningar av översiktsplaner, både antagna och samrådshandlingar har använts som underlag.
Sidansvarig: Publikationsservice