Från två till 120 anbud

En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg

Från två till 120 anbud
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
43
ISBN (tryck):
91-7147-814-0
Denna rapport från Boverkets Byggkostnadsforum handlar om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus. Den visar betydelsen av rätt entrepenadform och hur man arbetar med den, och tydliggör byggherrens krav och intentioner i förhållande till den rådande situationen på den lokala och regionala marknaden
Sidansvarig: Publikationsservice