Folkhälsa i planering, byggande och boende

Boverkets roll i folkhälsoarbetet

Folkhälsa i planering, byggande och boende
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
92
ISBN (tryck):
Boendet har en grundläggande betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Boverkets ansvarsområden är boende, fysisk samhällsplanering och byggande och allt vi gör ska ske utifrån visionen "Alla människor ska ha hög kvalitet i sitt boende".

I denna rapport beskrivs Boverkets roll och insatser i Folkhälsoarbetet. Rapporten är redovisningen av ett regeringsuppdrag.
Sidansvarig: Publikationsservice