Fastighetsindelning i tre dimensioner

men oförändrade regler om detaljplanering och byggande

Fastighetsindelning i tre dimensioner
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
48
ISBN (tryck):
91-7147-839-6
Med denna publikation vill Boverket allmänt informera om vad tredimensionell fastighetsindelning innebär samt hur de nya reglerna kan påverka den fysiska planeringen.
Sidansvarig: Publikationsservice