Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner

Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
62
ISBN (tryck):
91-7147-818-3
Rapporten redovisar erfarenheter från översiktsplanering i Örnsköldsvik, Borlänge, Jönköping, Vetlanda, Kungälv och Göteborg. Kommuner med olika förutsättningar, bland annat när det gäller storlek, region, natur- och markförhållanden, befolkningsutveckling och ekonomisk situation. Vilken syn från olika perspektiv har man egentligen på översiktsplanering i de olika kommunerna? 
Sidansvarig: Publikationsservice