Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
36
ISBN (tryck):
91-7147-821-3
63,60 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Sidansvarig: Publikationsservice