Byggprocess med garantiförvaltning

Ett utvecklingsprojekt för nya bostäder med sund innemiljö, effektiv energianvändning och långsiktigt låga boendekostnader

Byggprocess med garantiförvaltning
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
60
ISBN (tryck):
91-7147-828-0
Rapport från Boverkets Byggkostnadsforum som beskriver hur Svenska Bostäder och NCC med ett nytt angreppssätt och med tidig samverkan, vägt sammam behovet av kostnadseffektiva produktionslösningar med krav på minskad miljöbelastning, god innehusmiljö och låga förvaltningskostnader. Målet har varit att ta fram en modell för kvalitetssäkring av innemiljö, effektiv energianvändning och långsiktigt låga boendekostnader vid nyproduktion.
Sidansvarig: Publikationsservice