Bostadsstandard för barnfamiljer med bostadsbidrag

Boverkets rapport med anledning av regeringsuppdrag avseende bostadsstandard m.m. för barnfamiljer med och utan bostadsbidrag

Bostadsstandard för barnfamiljer med bostadsbidrag
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
33
ISBN (tryck):
Sidansvarig: Publikationsservice