Bostadsmarknaden år 2004-2005

Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2004

Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
108
ISBN (tryck):
91-7147-825-6
Rapporten bygger på resultatet från Boverkets bostadsmarknadsenkät till kommunerna i januari 2004 som genomförs i samarbete med länsstyrelsernas bostadsenheter. Samtliga kommuner deltog. Rapporten speglar kommunernas bedömning av det aktuella bostadsmarknadsläget i kommunerna samt omfattningen och inriktningen på bostadsbyggandet 2004-2005. Förväntat tillskott av specialbostäder och kommunernas arbete med bostadsförsörjningsplaneringen belyses också, liksom deras insatser för särskilda grupper.
Sidansvarig: Publikationsservice