Bostadsanpassningsbidragen 2003

Bostadsanpassningsbidragen 2003
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
30
ISBN (tryck):
91-7147-841-8
Denna rapport är en sammanställning och redovisning över hur kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget har utfallit under 2003. Uppgifterna har inhämtats från Boverkets bostadsmarknadsenkät 2004.
Sidansvarig: Publikationsservice