Bo lokalt – planera regionalt

Bo lokalt – planera regionalt
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
100
ISBN (tryck):
91-7147-806-X
Frågor om bostadspolitikens funktion har under de senaste åren alltmer kommit att uppmärksammas. Nya förutsättningar och obalanser på bostadsmarknaderna, bostadsöverskott i avfolkningsbygder och bostadsbrist i tillväxt- och utbildningsorter, har föranlett Regeringen att vidta åtgärder för att underlätta och stimulera ett ökat bostadsbyggande.
 
Med den här rapporten vill Boverket medverka till att öka kunskaperna om det angelägna i att dels anlägga ett regionalt perspektiv på bostadsförsörjningen dels se i vilken grad olika statliga insatser kan samverka med övriga parters åtgärder.
Sidansvarig: Publikationsservice