Avfallshantering inom bygg- och fastighetssektorn

Avfallshantering inom bygg- och fastighetssektorn
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
57
ISBN (tryck):
91-7147-829-9
Boverkets har på regeringens uppdrag gjort en lägesbeskrivning av hur bygg- och fastighetsbranscherna hanterar sitt rivningsavfall samt hur myndigheter bedriver sin tillsyn i frågan. Den totala mängden rivningsavfall, hanteringen och sortering av det och framför allt sortering och omhändertagande av farligt avfall har studerats. Brister i statistiken över avfallshantering vid rivning, gör det emellertid svårt att följa utvecklingen. De större företagen inom byggnadsindustrin upplever sig ändå ha god kontroll av hanteringen, med undantag för det farliga avfallet.
Sidansvarig: Publikationsservice