Varför stadsplanera

istället för trafikplanera och bebyggelseplanera

Varför stadsplanera
Utgivningsår:
2003
Antal sidor:
32
ISBN (tryck):
91-7147-713-6
63,60 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
I den här publikationen finns de viktigaste budskapen i Boverkets bok "Stadsplanera istället för trafikplanera". Syftet är att översiktligt tala om varför man ska stadsplanera. Meningen är att den ska inspirera och locka till läsning av boken. "Varför stadsplanera" vänder sig framför allt till politiker och tjänstemän som i olika former arbetar med stadens utveckling.
 
Broschyren finns översatt till engelska "Make towns - instead of traffic planning and housing development "
Sidansvarig: Publikationsservice