Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?

Regeringsuppdrag till Boverket och Socialstyrelsen 2003-04-03

Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?
Utgivningsår:
2003
Antal sidor:
88
ISBN (tryck):
Med denna rapport vill Boverket och Socialstyrelsen ge en bred överblick över orsaker, hinder, problem och svårigheter som kommunerna i varierande utsträckning möter när det gäller att tillgodose behovet av särskilda boendeformer för äldre och personer med funktionshinder. Underlag har inhämtats framförallt från kommuner och länsstyrelser, dels via en enkät till samtliga kommuner, dels genom intervjuer, telefonkontakter och medverkan i konferenser.

 

Sidansvarig: Publikationsservice