Uttag av naturgrus

Delmål 4 – Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Uttag av naturgrus
Utgivningsår:
2003
Antal sidor:
59
ISBN (tryck):
91-7147-752-7
2010 ska uttaget av naturgrus i landet vara högst 12 miljoner ton per år och andelen återanvänt material utgöra minst 15 procent av ballastanvändningen
Sidansvarig: Publikationsservice