Sektorssamordning

Exempel från mellankommunalt och regionalt samarbete inom fysisk samhällplanering

Sektorssamordning
Utgivningsår:
2003
Antal sidor:
124
ISBN (tryck):
91-7147-768-3
Rapporten beskriver och analyserar ett tiotal planeringsexempel från olika delar av landet. Syftet är att sprida exempel på hur man praktiskt kan gå till väga för att öka samverkan mellan olika sektorer och främja utvecklingen av lokala och regionala utvecklingsprogram. Rapporten som är ett av resultaten av Regeringens uppdrag till Boverket m.fl., riktar sig i första hand till planerare på kommunal och regional nivå.
Sidansvarig: Publikationsservice