MKB för detaljplan - användning och kvalitet

MKB för detaljplan - användning och kvalitet
Utgivningsår:
2003
Antal sidor:
42
ISBN (tryck):
saknas
På uppdrag av och i samarbete med Boverket, har MKB-centrum SLU (Statens Lantbruksuniversitet) undersökt dagsläget beträffande användning av och kvalitet hos MKB-dokument för detaljplaner. Denna studie ska även ge svar på om kvalitén på MKB-dokument för detaljplaner har förbättrats sedan mitten av 1990-talet då Boverket genomförde en mindre utredning baserad på ett 20-tal detaljplaner med MKB (miljökonsekvensbeskrivning).
Sidansvarig: Publikationsservice