Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Delmål 2 - Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Utgivningsår:
2003
Antal sidor:
36
ISBN (tryck):
91-7147-750-0
Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska senast år 2010 vara identifierad och ett program finnas för skydd av dess värden. Samtidigt ska minst 25 procent av den värdefulla bebyggelsen vara långsiktigt skyddad.
Sidansvarig: Publikationsservice