Konsekvenserna av ett förbud mot direktverkande elvärme i nya byggnader

Konsekvenserna av ett förbud mot direktverkande elvärme i nya byggnader
Utgivningsår:
2003
Antal sidor:
75
ISBN (tryck):
Att hushålla med energi är ett viktigt politiskt mål. En betydande andel av vår energianvändning åtgår för att värma upp våra byggnader. Regeringen har därför givit Boverket i uppdrag att utreda konsekvenserna, dels av förbud mot direktverkande elvärme som primärt system i nya byggnader, dels av att begränsa sådan i nya fritidshus.
Sidansvarig: Publikationsservice