Inomhusmiljö

Delmål 8 – Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Inomhusmiljö
Utgivningsår:
2003
Antal sidor:
25
ISBN (tryck):
91-7147-756-x

År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att- samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation,- radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m³ luft,- radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m³ luft.

Sidansvarig: Publikationsservice