På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

God bebyggd miljö

Fördjupad utvärdering av miljömålsarbete

God bebyggd miljö
Utgivningsår:
2003
Antal sidor:
81
ISBN (tryck):
91-7147-772-1
Vart fjärde år kommer alla miljökvalitetsmålen och miljömålsfrågorna att följas upp med en grundlig analys. Frågor som ska belysas är t.ex. hur går det med delmål, mål och målfrågor, kommer målen att nås? Om inte, varför. Spörsmål som diskuteras i den här rapporten, som är den första i sitt slag, är bl.a. luftföroreningar, kemikalier, dricksvatten. UV-strålning, buller och radon.
Sidansvarig: Publikationsservice