Fysisk planering och hushållning med mark och vatten samt byggnader

Fysisk planering och hushållning med mark och vatten samt byggnader
Utgivningsår:
2003
Antal sidor:
51
ISBN (tryck):
91-7147-789-6
Denna första fördjupade utvärdering av miljöfrågan "Fysisk planering och hushållning med mark och vatten samt byggnader" tar vi främst upp plan- och bygglagen. Vi har sett på naturresurshushållning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen och hållit oss till svenska förutsättningar.
Sidansvarig: Publikationsservice